Návod na připojení k bezdrátové síti

1. Ověřování uživatele do bezdrátové sítě probíhá proti Active Directory Gymnázia Bruntál. Znamená to, že použijete jméno a heslo, které Vám bylo přiděleno pro přihlášení na pracovní stanice. Žáci se připojují k síti GymBru-student, zaměstnanci k síti GymBru-ucitel.
2. 2. U zařízení se sytémem IOS (Apple) je vyžadováno pouze zadání uživatelského jména a hesla z Active Directory Gymnázia Bruntál a případné odsouhlasení důvěryhodnosti certifikátu.
2. Zařízení se sytémem Android vyžaduje nastavit ověření dle obrázku níže.
2.1. V poli Ověření Fáze 2 změnit na MSCHAPv2
2.2. V poli Certifikát CA změnit na Neověřovat
2.3. Do pole Identita zadat uživatelské jméno
2.4. Do poslední pole zadat heslo
2.5. Na některých telefonech nemusí být všechna pole viditelná a je proto potřeba obrazovku „zarolovat“